Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Langdurige pijn: wat kan de oorzaak hiervan zijn?

Iedereen heeft wel eens last van pijn, maar langdurige pijn is een ander verhaal. Langdurige pijn, ook wel chronische pijn genoemd, kan namelijk een grote invloed hebben op iemand zijn of haar dagelijkse leven. Het beïnvloedt niet alleen de conditie maar ook de stemming en sociale contacten. In deze blog gaan we hier verder op in en gaan we op zoek naar de oorzaak van langdurige pijn.
 

Last van langdurige pijn

In de medische wereld onderscheiden we drie soorten pijn:

  • acute pijn: komt plotseling op en is vrij hevig
  • neuro pathische pijn: zenuwpijn n.a.v. een beschadiging van het zenuwstelsel
  • chronische/langdurige pijn: continue pijn die langer duurt dan verwacht

Wanneer iemand last heeft van langdurige pijn is er sprake van pijn die langer duurt dan verwacht (minstens 3 maanden) of zwaarder is dan gedacht. De pijn beïnvloedt het dagelijkse leven en beperkt veel activiteiten. Ook kan het een grote invloed hebben op de stemming en kan het zorgen voor sombere buien. Maar hoe ontstaat deze pijn eigenlijk en kunnen we er iets aan doen?
 

Ontstaan chronische pijn

Helaas is het ontstaan van chronische pijn niet altijd eenduidig. In het geval van acute pijn gaat er vanuit de zenuwen een signaal naar de hersenen. Wanneer er iets in je lichaam gebeurt, gaat er dus eerst een signaal van de plek waar dit gebeurt, via de zenuwuiteinden en je ruggenmerg, naar de hersenen. Je beleeft pijn dus met je brein.

In het geval van chronische pijn komt er een signaal aan in de hersenen, maar is er geen schade meer te zien. Het is dan ook niet duidelijk waarom er pijn is. De pijn wordt vermoedelijk met name gevoelt door de hersenen. Doordat de oorzaak van chronische pijn nog vrij onbekend is, maakt het de behandeling ook lastiger.
 

Fibromyalgie

Een aandoening waarbij sprake is van langdurige pijn is fibromyalgie. Hierbij is er sprake van chronische pijn in het bindweefsel en de spieren. De ene dag zijn de klachten erger dan de andere. De behandeling die op dit moment wordt gegeven aan cliënten met langdurige pijn is pijnrevalidatie. In deze behandeling leren cliënten omgaan met pijn en worden ze gestimuleerd om te blijven bewegen.

Er wordt geprobeerd om weer zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en het leven voor de langdurige pijn te hervatten. Zo ligt de focus op het verbeteren van het lichamelijk functioneren, maar ook op het psychisch en sociaal welzijn. Op die manier blijken klachten te worden verminderd en kan de langdurige pijn naar de achtergrond worden verschoven. Let op: chronische pijn zal echter niet helemaal verdwijnen, daar is op dit moment nog geen behandeling voor.

Wij willen je dan ook aanraden om bij pijn die lang aanhoudt altijd een huisarts te raadplegen. Deze zal je vermoedelijk doorsturen naar een fysiotherapeut of specialistische arts.

Mocht je meer willen weten over de behandeling bij langdurige pijn, lees dan ons e-book over het pijnrevalidatieprogramma. Deze vind je hier: e-book pijnrevalidatieprogramma.

pijnrevalidatieprogramma

 

Medinello Connect

Wil jij graag op de hoogte blijven van een vrolijk en gezond leven met Fibromyalgie en/of Chronisch pijn? En weten wanneer er meetups zijn met lotgenoten en meer ervaringsverhalen horen? Meld je dan aan voor Medinello Connect!